_PRINT 
logo.gif

ข่าว : กิจกรรมเข้าร่วมสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ ปี 2555
กิจกรรมเข้าร่วมสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ
กิจกรรมเข้าร่วมสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ ปี 2555
ณ.วัดสว่างสามัคคี
วันที่ 14 มิถุนายน 2555
กิจกรรมเข้าร่วมสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ ปี 2555
ณ.วัดสว่างสามัคคี
วันที่ 14 มิถุนายน 2555

ข่าวโดย : sumontip
อ่าน 1198 ครั้ง
วันที่ 15 มิถุนายน 2555
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 03:15:41:AM