หน้าแรก เข้าระบบสมาชิก กระดานสนทนา บทเรียน,ข้อสอบ ออนไลน์ ติดต่อทางโรงเรียน

เนื้อหาสาระประจำเว็บไซต์


 ประกาศเปิด - ปิดภาคเรียน
 เกี่ยวกับเรา
 ประวัติความเป็นมา
 สถานที่ตั้ง
 ติดต่อสอบถาม

เมนูหลัก

หน้าหลัก
หน้าแรก
ติดต่อเรา
แนะนำบอกต่อ
ข้อมูลทั่วไป
ข่าวสาร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
บริการ
_NSHEADER

คำคมวันนี้

จงทำดีที่สุด


__sumontip
แผนผังหน่วยงาน
ครูฝ่ายอนุบาล
Click เพื่อดูประวัติ
นายสุวิทย์ เพชรน่าชม
ผู้อำนวยการ
Click เพื่อดูประวัติ
นางจิราภรณ์ เพชรน่าชม
ผู้จัดการ
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวเรือนระวี พิลากุล
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1
Click เพื่อดูประวัติ
นางกมลฉัตร ไชยเยชน์
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2
Click เพื่อดูประวัติ
นางเเสงจันทร์ งามเลิศ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวศิรินภา โพธิ์ทอง
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2
Click เพื่อดูประวัติ
นางกานดา รัตนโรจน์
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1
Click เพื่อดูประวัติ
นางสัมฤทธิ์ ไกรวงค์
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวพรทิพย์ ช่างคำ
ครูผู้ช่วย
โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา