หน้าแรก เข้าระบบสมาชิก กระดานสนทนา บทเรียน,ข้อสอบ ออนไลน์ ติดต่อทางโรงเรียน

เนื้อหาสาระประจำเว็บไซต์


 ประกาศเปิด - ปิดภาคเรียน
 เกี่ยวกับเรา
 ประวัติความเป็นมา
 สถานที่ตั้ง
 ติดต่อสอบถาม

เมนูหลัก

หน้าหลัก
หน้าแรก
ติดต่อเรา
แนะนำบอกต่อ
ข้อมูลทั่วไป
ข่าวสาร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
บริการ
_NSHEADER

คำคมวันนี้

ถ้าสติไม่มา ปัญญาไม่เกิด

__สุมลทิพย์
แผนผังหน่วยงาน
ครูฝ่ายประถมศึกษา
Click เพื่อดูประวัติ
นายสุวิทย์ เพชรน่าชม
ผู้อำนวยการ
Click เพื่อดูประวัติ
นางจิราภรณ์ เพชรน่าชม
ผู้จัดการ
Click เพื่อดูประวัติ
นายสมร ก้านขุนทด
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
Click เพื่อดูประวัติ
นายบุญเลิศ วงศ์ม่วย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวพนิตพร ด้วงจันทึก
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวพยอม เเก้วคงยืน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวพัชรินทร์ คำมั่น
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
Click เพื่อดูประวัติ
นายนพดล ธรรมมะ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
Click เพื่อดูประวัติ
นางชีวนันท์ โสมาศรี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวดารารัตน์ ใจตรงกล้า
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
Click เพื่อดูประวัติ
นายอาทิตย์ วิจบ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
Click เพื่อดูประวัติ
นางจิราภรณ์ เพชรน่าชม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
Click เพื่อดูประวัติ
นางปราจีน เเจ่มหทัย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวสุมลทิพย์ นิลแสง
ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์
โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา