หน้าแรก เข้าระบบสมาชิก กระดานสนทนา บทเรียน,ข้อสอบ ออนไลน์ ติดต่อทางโรงเรียน

เนื้อหาสาระประจำเว็บไซต์


 ประกาศเปิด - ปิดภาคเรียน
 เกี่ยวกับเรา
 ประวัติความเป็นมา
 สถานที่ตั้ง
 ติดต่อสอบถาม

เมนูหลัก

หน้าหลัก
หน้าแรก
ติดต่อเรา
แนะนำบอกต่อ
ข้อมูลทั่วไป
ข่าวสาร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
บริการ
_NSHEADER

คำคมวันนี้

จงทำวันนี้ให้ดีที่สุด

__admin • ประกาศเปิด - ปิดภาคเรียน
 • เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติความเป็นมา
 • สถานที่ตั้ง
 • ติดต่อสอบถาม

ภาคเรียนที่ 1

เปิดเรียน

 

วันที่ 16  พฤษภาคม 2555

 

ปิดเรียน

วันที่  19   ตุลาคม      2555

ภาคเรียนที่ 2

เปิดเรียน

วันที่ 4   พฤศจิกายน 2555

ปิดเรียน

วันที่ 15  มีนาคม    2557 • ตรา/สัญลักษณ์
 • ปรัชญา

                 วินัย     ความรู้     คู่คุณธรรม

 • เพลงมาร์ช
 • วิสัยทัศน์ 

                    โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา  มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิ์ภาพ  เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นคนดี   ส่งเสริมให้ร่างกายเเข็งเเรงเจริญเติบโตตามวัย มีความรู้ มีระเบียบวินัย มัทักษะกระบวนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ด้านวิชาการเน้นเทคโนโลยี ส่งเสริมกีฬา อนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทยและสิ่งเเวดล้อม  สามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงต่อไป  และนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

 •   ภารกิจ    

1.  ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีลักษณะตาม มาตรฐานการศึกษา

2.  ส่งเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน

3.  ส่งเสริมการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ทุกรายวิชา

4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  

 5.  ส่งเสริมให้มีศักยภาพทางคอมพิวเตอร์ สามารถนำไปศึกษาต่อในระดับสูงและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

6.   ส่งเสริมการใฝ่รู้ใฝ่เรียนและรับผิดชอบต่อหน้าที่

7.   ส่งเสริมสุขภาพอนามัย บุคลิกภาพที่ดี

8.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทยและสิ่งเเวดล้อม

 •  เป้าหมาย

1.  เพื่อให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมี ศักยภาพ ประสิทธิ์ภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา

 2.  เพื่อให้ผู้เรียนนำเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป

3.  เพื่อให้ผู้เรียนมีเเหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาไว้ศึกษาค้นคว้า

  4.  เพื่อให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มีสุขภาพที่สมบูรณ์  สามารถอยู่ร่วมกับสังคมไทยได้อย่างมีความสุข

 

                 
โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา
 • อาคารในโรงเรียนเพชรพินิตศึกษา

อาคาร 1

ประเภท อาคารเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6

อาคาร 2

ประเภท อาคารเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6

อาคาร 3

ประเภท อาคารอนุบาล 1-3

อาคาร 4

ประเภท อาคารอนุบาล 1-3

อาคาร 5

ประเภท ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

 

อาคาร 6

ประเภท อาคาร

-ห้องปฏิบัติการดนตรี

- ห้องพยาบาล

- ห้องสมุด
                      


 • โทรศัพท์   056-799097 , 087-841-6503
 • อีเมล์    phetpinitsuksa@hotmail.com
 • บัญชีเงินฝาก 1
 • บัญชีเงินฝาก 2

ทางอีเมล์ผ่านหน้าเว็บไซต์  คลิก -> สอบถาม


สวัสดีปีใหม่ 25..
10 ภาพ
เรารักในหลวง..
9 ภาพ

ทั้งสิ้น 2 อัลบั้ม  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 กิจกรรมนอกโรงเรียน » กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา ... รูปภาพ จำนวน 9 รูป ฮิต
กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา ...
กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2555
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมนอกโรงเรียน » กิจกรรมวันพ่อ ปีการศึกษา 2555... รูปภาพ จำนวน 14 รูป ฮิต
กิจกรรมวันพ่อ ปีการศึกษา 2555...
กิจกรรมวันพ่อ  ปีการศึกษา 2555
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 62 ปี ... รูปภาพ จำนวน 20 รูป ฮิต
งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 62 ปี ...
งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 62 ปี 2555 ที่เชียงใหม่ การเเข่งขันวงอังกะลุง ระดับประถมศึกษา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมในโรงเรียน » กิจกรรมวันเข้าค่ายพุทธบุตร 55 รูปภาพ จำนวน 38 รูป ฮิต
กิจกรรมวันเข้าค่ายพุทธบุตร 55
กิจกรรมวันเข้าค่ายพุทธบุตร 55
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมในโรงเรียน » 26 มิถุนายน วันสุนทรภู่ ปี 255... รูปภาพ จำนวน 20 รูป ฮิต
26 มิถุนายน วันสุนทรภู่ ปี 255...
26 มิถุนายน วันสุนทรภู่ ปี 2555
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมในโรงเรียน » กิจกรรมเลือตั้งประธานนักเรียน ... รูปภาพ จำนวน 5 รูป ฮิต
กิจกรรมเลือตั้งประธานนักเรียน ...
กิจกรรมเลือตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2555
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมนอกโรงเรียน » กิจกรรมเข้าร่วมสวดมนต์เฉลิมพระ... รูปภาพ จำนวน 12 รูป ฮิต
กิจกรรมเข้าร่วมสวดมนต์เฉลิมพระ...
กิจกรรมเข้าร่วมสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ ปี 2555
ณ.วัดสว่างสามัคคี
วันที่ 14 มิถุนายน 2555
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมในโรงเรียน » กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2... รูปภาพ จำนวน 10 รูป ฮิต
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2...
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2555
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมในโรงเรียน » กิจกรรมอยู่ค่ายพักเเรม ปีการศึก... รูปภาพ จำนวน 14 รูป ฮิต
กิจกรรมอยู่ค่ายพักเเรม ปีการศึก...
กิจกรรมอยู่ค่ายพักเเรม ปีการศึกษา 2554
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ

อ่านทั้งหมด

ผู้บริหารโรงเรียน

 

ผอ.สุวิทย์   เพชรน่าชม

แนะนำบุคลากร

Click เพื่อดูประวัติ
นางจิราภรณ์ เพชรน่าชม
ผู้จัดการ

 • ฝ่ายวิชาการ
 • ปฏิทินกิจกรรม


  กันยายน 2018
    1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30  
  กิจกรรม/พิธีการวันสำคัญ
  กิจกรรมครูและผู้บริหาร
  กิจกรรมชุมชน
  กิจกรรมนักเรียน
  อื่น ๆ
  โครงการพัฒนา/ฝึกอบรม

  วิดีทัศน์กิจกรรม

  หน่วยงานราชการ


  ผู้ดูแลเว็บไซต์

  นาย/นาง/นางสาว 

  โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา